De Gemeente Bergen gaat een dwangsom van 2500 euro invorderen bij café De Pruuver in Afferden. Reden hiervoor is dat de buurt geregeld geklaagd heeft over geluidsoverlast en de uitbater geen aanstalten maakt om dit probleem aan te pakken. Vorig jaar april legde de gemeente het café een last onder dwangsom op tot een maximum bedrag van 25.000 euro wegens overschrijden van de geluidsvoorschriften. Bij elke overtreding van de geluidsnorm werd een boete opgelegd van 500 euro.

Eind vorig jaar is de dwangsom opgelopen tot 2.500 euro, en is de uitbater van café de Pruuver gesommeerd dit bedrag te betalen. Aan dat betalingsverzoek is geen gehoor gegeven.

Ondanks gesprekken met de gemeente zijn geen aanpassingen aan het café doorgevoerd om herhaling van geluidsoverlast te voorkomen. Vandaar dat de gemeente Bergen nu besloten heeft om het verschuldigde bedrag van 2500 euro bij De Pruuver te gaan invorderen.