Er komt een zogenoemde dynamische verlichting langs het fietspad Siebengewald-Nieuw Bergen.

Momenteel wordt gewerkt aan een proefopstelling in het beboste deel van het traject.
De lichtmasten zullen aangaan, als gebruik gemaakt wordt van het fietspad.
Als de techniek goed is ingeregeld en voldoet aan de verwachting, zal de dynamische verlichting over het gehele traject van het fietspad worden geplaatst.

Fractievoorzitter Knoops van het CDA Bergen is blij dat nu daadwerkelijk invulling gegeven wordt aan zijn voorstel, dat eerder unaniem door de gemeenteraad is aangenomen.

De dynamische verlichting langs het fietspad Siebengewald-Nieuw Bergen wordt gerealiseerd met duurzame materialen, is innovatief, energiezuinig en betaalbaar’.
De totale kosten van het project bedragen € 67.500,– .
De provincie Limburg betaalt de helft.