De gedeeltelijke baanverdubbeling en elektrificatie van de Maaslijn, dat is de spoorlijn tussen Roermond, Venlo en Nijmegen kan van start gaan. Het rijk en de provincies Limburg, Noord-Brabant en Gelderland leggen samen ruim 213 miljoen euro bij elkaar om dit spoor te moderniseren. Hierdoor krijgen reizigers een betere, betrouwbaardere en duurzame spoorverbinding.

De oorspronkelijke kostenraming was 154,6 miljoen euro, maar wordt nu opgehoogd tot 213 miljoen. Dit is nodig om de mogelijke prijs- en marktontwikkelingen en de indexering als gevolg van de opgelopen vertraging te kunnen dekken. Alle partijen hebben besloten nog eens de beurs te trekken om nu daadkrachtig door te pakken.

Het Rijk draagt € 60 miljoen bij, Provincie Limburg € 99,9 miljoen, Noord-Brabant € 31,6 miljoen en Gelderland 21,5 miljoen. Binnen de afspraak wordt het Rijk gelijkwaardig risicodragend, waar de Provincie Limburg tot op heden aansprakelijk was voor 80%.

De oplevering van het project zal naar verwachting plaatsvinden in de periode tussen december 2023 en december 2024. Daarbij zetten alle partijen zich maximaal in om oplevering eerder mogelijk te maken. Nu verzorgt Arriva met dieseltreinen de spoordienst op de Maaslijn. Straks komen er elektrische locs te rijden. Voor de tussenliggende dieselperiode tot mogelijk 2024 zullen Arriva en de provincies nog met verbetermaatregelen komen.