Gisteren is de exploitatie-overeenkomst voor het plan Vivellihof in Haps ondertekend, onder meer door wethouder Poel van de gemeente Cuijk en de directeuren van de bedrijven die het plan gaan realiseren.

Jan Oosterhout Ontwikkeling B.V. heeft de locatie aan de Margrietstraat in Haps eind vorig jaar gekocht.
Deze projectontwikkelaar wil daar veertien eengezinswoningen en vijf patiowoningen bouwen.
Onderzoek heeft uitgewezen dat er in Haps vraag is naar deze typen woningen.
De eerste maanden van dit jaar zijn gebruikt om onder andere te onderzoeken hoe het bestemmingsplan moet worden aangepast.

Wethouder Poel is blij met de planontwikkeling.
Het plan Vivellihof zorgt er voor dat onder andere gezinnen er een prettige woonomgeving krijgen.

Het voorontwerp-bestemmingsplan ligt vier weken ter inzage tot en met dinsdag 11 juli.
Volgende week vrijdag 23 juni is er een inloopavond, meldt Kliknieuws.