Vanwege de hitte zet de afvalinzamelaar dinsdag 25 juni en woensdag 26 juni, een extra wagen in om het afval in de gemeente Bergen op te halen. Dit betekent dat het afval en PMD in sommige straten eerder wordt opgehaald dan normaal.
Plaats (rest)afval en PMD altijd vóór 7.30 uur aan de straat, dan bent u op tijd voor de inzameling.