De gemeenteraden van Bergen, Venlo en Beesel hebben afgelopen dinsdag het bestuur van de WAA opgedragen om te komen met een financiële onderbouwing voor opheffing van de WAA.

WAA staat voor Werkvoorzieningschap Aanvullende Arbeid.
De WAA groep NV voert in opdracht van gemeente Beesel, Bergen en Venlo de Wet Sociale Werkvoorziening uit.

Tijdens de bijeenkomst van afgelopen dinsdag presenteerde de WAA de status en plannen voor de toekomst.
Het verhaal bleek hetzelfde als voorgaande jaren, met verliezen uit het verleden en de geplande verliezen in de toekomst.

Raadslid Robben van KERN Bergen wilde weten wat er per deelnemende gemeente bespaard wordt als die het heft weer in eigen handen nemen, en er afscheid van de WAA wordt genomen.

Een meerderheid van de aanwezigen sloot zich aan bij deze vraag. Ook het voorstel uit Venlo om te onderzoeken of het mogelijk is om de WAA en de sociale dienst te laten integreren kreeg gehoor.

Het bestuur van de WAA groep wil op beide voorstellen nog voor het einde van dit jaar reageren.