Het ziet er naar uit dat de onderlinge verhoudingen in de gemeenteraad van Bergen voor langere tijd verziekt zullen blijven. Met name de handelwijze van het CDA wordt door KERN en de PK als onbetrouwbaar bestempeld.

In eerste instantie stelde het CDA namelijk voor om met behulp van twee informateurs van buitenaf alle fracties te betrekken bij een werkbare oplossing van de bestuurscrisis, die half december was ontstaan na het wegsturen van beide wethouders. Hierover waren inmiddels afspraken gemaakt met de overige partijen.

Maar nadat de KERN-leden Krijnen en Loermans op kerstavond uit hun fractie stapten en aanboden een minderheidscoalitie van CDA en VVD te steunen, bedisselde het CDA een andere oplossing in de achterkamertjes. KERN en PK zijn verontwaardigd dat het CDA de gemaakte afspraken niet nakomt en alleen oog heeft voor haar eigen machtspositie.

Er is ook kritiek op de positie van burgemeester Pelzer, die het proces te veel gestuurd zou hebben, in plaats van een onafhankelijke coördinerende rol te vervullen. De ommezwaai van voormalig KERN-lid Rolf Krijnen is opmerkelijk, omdat juist hij in het verleden vaak scherpe kritiek heeft geleverd op het CDA, de VVD en de burgemeester. Krijnen wil zijn motivatie pas toelichten tijdens de extra raadsvergadering van aanstaande woensdag. Het is de bedoeling dat tijdens deze vergadering de heren Splinter van het CDA en Pekema van de VVD als wethouder worden benoemd.

Foto: CDA Bergen