Een motie van KERN Bergen om de toren met slijterij in winkelcentrum Mosaïque snel in gebruik te kunnen nemen, heeft het tijdens de raadsvergadering van gisteren niet gehaald.

De motie diende om de ondernemer een tijdelijke vergunning voor een jaar te geven om zowel horeca als een slijterij mogelijk te maken.
Tijdens dat jaar zou de ondernemer de tijd krijgen om een procedure voor een bestemmingsplanwijziging te starten.
Die duurt gemiddeld zo’n 6 maanden.

CDA, PK en VVD stemden tegen. De VVD trok een soortgelijke motie met strengere voorwaarden in.

Ondernemer Van den Hurk wordt nu gedwongen om een bestemmingsplanwijzigingsprocedure te starten.
Hij is dat naar eigen zeggen niet van plan.
Zo’n procedure kost zeker 10-duizend euro.
Dat geld denkt hij nooit meer terug te verdienen.

Bovendien is hij van mening dat een bestemmingsplanwijziging niet nodig is.