De gemeente Bergen heeft gisteren een ingebrekestelling ontvangen van de BAVLOS. Dat is de stichting die verantwoordelijk is voor de lokale omroep in de gemeente Bergen.

De gemeente heeft namelijk verzuimd om binnen de wettelijke termijn van acht weken een besluit te nemen over de bekostigingsaanvraag van de omroep. Gemeenten ontvangen jaarlijks geld uit Den Haag voor hun lokale omroep. Sinds 2010 zijn ze verplicht dit bedrag aan de omroep door te betalen, als die hierom gevraagd heeft. In de gemeente Bergen gaat het om ongeveer €7000 per jaar.

De gemeente heeft nu twee weken de tijd om alsnog een besluit te nemen. Als deze termijn wordt overschreden, is de gemeente bij wet verplicht om een dwangsom te betalen die kan oplopen tot maximaal 1260 euro.

Het is overigens niet de eerste keer dat de gemeente Bergen de beslistermijn van acht weken overschrijdt bij een subsidieverzoek van de omroep. Bij de vorige aanvraag duurde het bijna zeven maanden voordat de gemeente een besluit nam. Ook toen moest Bergen een wettelijke dwangsom betalen aan de lokale omroep.