Gemeente Bergen is begonnen met het maaien van de bermen langs de verharde buitenwegen. Het afmaaien van de bermen wordt gedaan voor de (verkeers)veiligheid. Nu wordt de eerste meter langs de weg afgemaaid. Vanaf september zal de hele berm worden gemaaid. Het maaisel wordt in etappes afgevoerd. De aanwezige bloemen en kruiden in de bermen houden van schrale, voedselarme grond.

Door het afvoeren van het maaisel blijft de grond voedselarm waardoor bloemen en kruiden het komend jaar beter kunnen groeien. Met deze manier van beheer wil Gemeente Bergen de natuurwaarde van de bermen verhogen. Gemeente Bergen begrijpt het als mensen de berm bij hun woning en de tuin maaien. Maar zij verzoekt hen om de bermen langs akkers, weilanden, fietspaden en houtsingels niet te maaien. Dat sluit namelijk aan bij de manier van beheer van de gemeente.