Het jaar 2016 wordt door de Gemeente Bergen met een positief resultaat afgesloten.

Vóór resultaatbestemming is er een overschot van zo’n 3,5 miljoen euro; na resultaatbestemming is er een positief resultaat van 20-duizend euro.
Landelijk is er veel aandacht voor de tekorten op jeugdzorg, ook in Bergen is hier sprake van.

Dit is met name te wijten aan de laagdrempelige toegang die gecreëerd is voor zorg.
Ook speelt de jeugdproblematiek in de gemeente Bergen een rol.

Door een strakke regie te voeren op het gehele programma samenleving, waar jeugdzorg een onderdeel van is, en de doorontwikkeling als een continu proces te borgen, zijn de tekorten voor het hele programma beperkt gebleven tot 285-duizend euro.

Dit tekort wordt ruimschoots gecompenseerd door de voordelige resultaten van de andere programma’s, waardoor er een positief eindresultaat is bereikt.