Gisteravond was er een extra vergadering van de Bergense gemeenteraad. De reden ervoor is de volgende. Naar aanleiding van het aannemen van moties van wantrouwen in respectievelijk de raadsvergadering van 12 en 20 december 2017 hebben de wethouders Roefs en Splinter ontslag genomen.

Dit heeft geleid tot de situatie waarbij het college van burgemeester en wethouders uit slechts één persoon bestond, te weten de burgemeester. Op grond van artikel 36 van de Gemeentewet moet een gemeente minimaal twee wethouders hebben. Een tussentijds openvallende plaats moet conform artikel 39 van deze wet zo spoedig mogelijk worden ingevuld.

Om te voldoen aan de in de Gemeentewet opgelegde verplichtingen, stelde de fractie Loermans/Krijnen voor om twee wethouders te benoemen: de heren Antoon Splinter (CDA) en Frans Pekema (VVD). Die zijn na een bewogen raadsvergadering benoemd en geïnstalleerd.

Na een vertrouwelijke hoofdelijke stemming bleken 11 raadsleden voor en 4 tegen Splinter te hebben gestemd. Pekema kreeg 9 stemmen voor en 6 tegen. Vervolgens werd William Schijfs uit Wellerlooi geïnstalleerd als raadslid voor de VVD omdat Pekema als wethouder aan de slag gaat.

Schijfs is geen onbekende in de raad. Ook al nam hij vier jaar geleden afscheid omdat de VVD Bergen toen niet voldoende stemmen kreeg voor een derde zetel bij de gemeenteraadsverkiezingen.

Schijfs kent de dossiers, is goed op de hoogte van actuele ontwikkelingen en denkt ook resultaten te kunnen boeken. Hij ziet de huidige Bergense gemeenteraad zeker niet als een ‘wespennest’. “We moeten gewoon een goede samenwerking met elkaar kunnen vinden en ik ben ervan overtuigd dat dit gaat lukken”, aldus Schijfs.

Volgens hem zijn er diverse coalities mogelijk, dus er zal continu naar een meerderheid in de raad gezocht moeten worden. “Het wordt ook voor de burger nog een interessante periode”, zegt William Schijfs. Het is in ieder geval zijn intensie om in de komende maanden verschillende zaken op te pakken en tot een resultaat te brengen.

William Schijfs is na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart niet meer beschikbaar als raadslid voor de VVD Bergen, maar zal wel op de kieslijst staan.