De gemeente Bergen heeft de ambitie om uiterlijk in 2030 energieneutraal te zijn. Om dit te bereiken is naast het beperken van energieverbruik ook het opwekken van duurzame energie nodig. Met onder andere de ontwikkeling van Energielandschap Wells Meer kan deze ambitie worden gerealiseerd.

De gemeente Bergen heeft een Haalbaarheidsverkenning Energielandschap Wells Meer laten uitvoeren. Daaruit blijkt dat het energielandschap niet alleen kansen biedt voor het grootschalig opwekken van duurzame energie, maar ook voor de werkgelegenheid en voor het toerisme en de recreatie in deze gemeente. Het project biedt kansen voor inwoners en bedrijven in de gemeente Bergen.

Opbrengsten die op termijn voortkomen uit het energielandschap wil de gemeente waar mogelijk inzetten voor het maatschappelijk belang.