De gemeente Bergen wil twee panden in het winkelgebied Mosaïque te Nieuw Bergen aankopen om herontwikkeling van dit winkelgebied mogelijk te maken. Het gaat om het pand waar voorheen Jan Linders een supermarkt had, en het pand waar nu de Regiobank is gevestigd.

Naar de plek van de voormalige Jan Linders-vestiging in Nieuw Bergen zou de Action kunnen verhuizen. De Provincie Limburg is bereid daarvoor aan de gemeente een financiële bijdrage te verstrekken.  Het pand van de Regiobank aan de Keulerstraat staat te koop. Gemeente Bergen wil dit aankopen om deze locatie vrij te houden voor de beoogde bouw van huurwoningen.  Op korte termijn wil Bergen dit pand zelf gebruiken. Gedacht wordt aan een tijdelijke inrichting van een energiewinkel.

Welke bedragen met de aankoop van beide panden zijn gemoeid, wil de gemeente niet openbaar maken.

De beoogde aankoop van de panden komt aan de orde tijdens een gezamenlijke vergadering van alle drie de Bergense raadscommissies op 17 mei aanstaande. De Bergense gemeenteraad kan er in haar vergadering van 5 juni een besluit over nemen.