De bestuurlijke chaos in de gemeente Bergen is compleet. Gisteravond hebben KERN en de PK een motie van wantrouwen aangenomen tegen het college van B & W. CDA-wethouder Splinter heeft daarop aan het eind van de vergadering met onmiddellijke ingang ontslag genomen.

Vorige week moest de wethouder namens de PK al opstappen, nadat coalitiepartij CDA samen met de VVD en KERN voor een motie van afkeuring stemde omdat de problemen rondom de kostenoverschrijding in de zorgverlening niet goed werden aangepakt.

In de motie die gisteravond door KERN en de PK werd ingediend stelden die partijen dat er geen sprake is geweest van collegiaal bestuur, en er geen vertrouwen is dat het resterende deel van het college het door de raad bepaalde beleid zal blijven uitvoeren.

De VVD vond het een merkwaardige gang van zaken en miste een onderbouwing van de argumenten. Het CDA herkende zich niet in de bewering dat er geen sprake was van collegiaal bestuur binnen het college van B&W, en noemde het een ‘wraakmotie’.

Het CDA had afgelopen week de hoop uitgesproken dat hun wethouder samen met de burgemeester tot aan de verkiezingen in maart de rit zou kunnen uitzitten als minderheidscollege. Nadat gisteravond de motie van wantrouwen met 8 stemmen voor en 7 stemmen tegen werd aangenomen, moest wethouder Splinter echter ook het veld ruimen. Daardoor heeft de gemeente Bergen op dit moment geen wethouders meer.

Hoe het op bestuurlijk vlak verder zal gaan in de gemeente Bergen is nog niet duidelijk. Mogelijk gaat KERN samen met de PK tot aan de verkiezingen een college vormen.