Dit voorjaar hebben de gemeente Boxmeer en TenneT de omvorming van bos naar een heidegebied, onder de hoogspanningsverbinding van TenneT op de Overloonse Duinen afgerond.

Als de bomen en struiken te hoog worden en te dicht in de buurt van een hoogspanningsverbinding komen, kan de elektriciteit via de beplanting een weg naar de aarde zoeken.
Dat wil TenneT uiteraard voorkomen.

Door het bos om te vormen ontstaat er ruimte voor het ontwikkelen van volwaardige en duurzame heide, en bijft de beplanting onder de hoogspanningsverbinding laag.

Dit project is in nauwe samenwerking met gemeente Boxmeer en TenneT tot stand gekomen.
Om de oplevering en de samenwerking feestelijk te vieren, wordt er morgen een zogenoemde heidelunch gehouden!

Dat gebeurt morgenmiddag vanaf 12 uur aan de Bergkampweg te Overloon.