De gemeente Venray wil garant staan voor de geldleningen die GlaswebVenray aangaat voor de aanleg van een glasvezelnetwerk in de hele gemeente.

Aan de garantstelling is een uitvoerige selectieprocedure vooraf gegaan met het oog op de regels voor staatssteun.
De gemeente Venray heeft partijen opgeroepen om met een voorstel te komen om Venray van snel internet te voorzien.
Aan deze oproep heeft slechts één partij gehoor gegeven, te weten GlaswebVenray.

Het plan van GlaswebVenray is nauwkeurig bekeken om iedere vorm van staatssteun uit te sluiten.
Als de gemeenteraad op 4 april aanstaande instemt met de garantstelling, kan GlaswebVenray haar financiering regelen en de voorbereidingen treffen voor de uitvoering.

De aanleg van een glasvezelnetwerk in de hele gemeente Venray komt daarmee weer een stap dichterbij.