Het proces voor een verbeterd subsidiebeleid in de gemeente Venray is in een nieuwe fase beland. De Venrayse gemeenteraad heeft burgemeester en wethouders en de ambtelijke werkgroep met een vervolgopdracht op pad gestuurd.

Komende maanden gaan de ambtenaren aan de slag om de uitgangspunten uit te werken en voor elk beleidsterrein een passende subsidieregeling te maken. En er wordt een plan opgesteld voor de invoering van het verbeterde subsidiebeleid. In de loop van volgend jaar krijgt de gemeenteraad een voorstel voor het nieuwe beleid en de daarbij horende regels, zo bericht Omroep Venray.