Als het aan de Gennepse gemeenteraad ligt komt er na 28 oktober aanstaande een andere club mensen die de lokale omroep in de gemeente Gennep gaat verzorgen. Niet meer de huidige Omroep Maasduinen maar Gennep News.

Bijna alle raadsfracties schaarden zich gisteravond tijdens de raadsvergadering achter het voorstel van burgemeester en wethouders van Gennep om in zee te gaan met Gennep News als nieuwe lokale omroep.

Twee raadsleden stemden tegen het voorstel: Jos Sutmuller van het CDA en Janine van Hulsteijn van de VVD. Zij maakte “een keuze zonder aanziens des persoons”. In haar ogen is het Programma Beleidbepalend Orgaan van zowel de bestaande als de nieuwe lokale omroep representatief. Van Hulsteijn vindt dat de huidige lokale omroep voor Gennep het onzettend goed voor elkaar heeft om via de televisiekanalen bij heel veel huishoudens binnen te komen. 14 raadsleden stemden gisteravond voor Gennep News als nieuwe lokale omroep; 2 tegen.

D66 kwam met een amendement met daarin verschillende opmerkingen over het huidige Programma Beleidbepalend Orgaan, en over de voorzitter van de omroeporganisatie. Dit amendement werd later ingetrokken.

Wat voor het college ook meespeelde, is volgens burgemeester De Koning dat Gennep News een lokaal toereikend media-aanbod kan leveren binnen het budget dat daarvoor nu beschikbaar is. De meeste fracties verklaarden overigens het vervelend te vinden om een keuze te maken tussen beide omroepen. ‘Want beide organisaties hebben kundige mensen die op vrijwillige basis een bijdrage aan de samenleving leveren.’

Het advies van de Gennepse gemeenteraad gaat naar het Commissariaat voor de Media. Dit orgaan neemt een besluit over de toekenning van de zendmachtiging voor een periode van 5 jaar aan de lokale omroep voor Gennep.