In de wandelgangen van het Boxmeerse gemeentehuis wordt al gezegd dat door gespannen verhoudingen het einde van het college van burgemeester en wethouders van Boxmeer nadert. Dit meldt De Gelderlander. ‘Niets aan de hand’, is het verhaal uit het gemeentehuis. Toch is er een adviseur ingeschakeld die met iedereen om tafel gaat.

Volgens ingewijden zou er vooral een tweestrijd zijn tussen de wethouders De Bruin en Hendriks. Bij de moeizame onderhandelingen voor de vorming van een college  werd al door menigeen voorspeld dat het nieuwe college het geen jaar vol zou houden. Het CDA wilde een vierde wethouder, LOF en VDB/LO zagen dat niet zitten.

De vierde wethouder kwam er in de persoon van Bouke de Bruin toch. Terecht ook, constateerde een onafhankelijk deskundige die erbij werd gehaald om te onderzoeken of Boxmeer inderdaad een vierde wethouder nodig had. Gezien het werk dat er op de gemeente afkwam, viel de extra werkkracht te rechtvaardigen, was de conclusie. Een gedragswetenschapper gaat nu gesprekken voeren met alle leden van het college én met de leden van het managementteam. Persoonlijke verhoudingen worden genoemd als oorzaak van de onenigheid, aldus De Gelderlander.