De aanbesteding van taken op het gebied van zorg , jeugdhulp en de participatiewet in de regio Noord-Limburg gaat een tweede ronde in.

Zorg- en welzijnsorganisaties hebben tot en met 31 oktober a.s. de mogelijkheid om een aanbod te doen.
De zeven gemeenten in Noord-Limburg zijn afgelopen zomer gestart met de gezamenlijke aanbesteding van de nieuwe taken in het sociale domein.
Begin november worden de eerste contracten met zorgaanbieders getekend.

De gunning van de contracten met de aanbieders uit de tweede ronde zal vóór 1 januari plaatsvinden.