De gemeente Sint Anthonis trekt de komende twee jaar 750.000 euro extra uit voor onder meer snoeien van bomen, en voor het opknappen van poelen.

Ook worden groenvoorzieningen op sportvelden en begraafplaatsen aangepakt, aldus Kliknieuws.
In bebouwde kommen worden lege plekken in de borders aangevuld met planten die daarvoor geschikt zijn.
Slechte of dode beplanting maakt plaats voor nieuwe, vaak betere of gevarieerdere soorten.

Het college van burgemeester en wethouders van Sint Anthonis is blij dat dit extraatje voor groenbeheer wordt ingezet.
“Voor verkeersdeelnemers wordt op verschillende plaatsen het uitzicht beter.

Het groenbeheer draagt tevens bij aan de biodiversiteit, meer nuttige insekten en helpt zo plantenziekten en -plagen te voorkomen.”