De kans dat Gennep een nieuwe lokale omroep krijgt is weer een stuk groter geworden.

Een ruime meerderheid van de raadscommissie liet gisteravond weten achter het voorstel van het college te staan om het Commissariaat voor de Media te adviseren om Gennep News aan te wijzen als nieuwe omroep voor Gennep.
Alleen de VVD en het CDA wilden nog geen definitief oordeel geven.
De VVD plaatste wel vraagtekens bij de financiële positie van de huidige lokale omroep, die volgens de VVD technisch failliet zou zijn.
Het CDA vroeg zich af in hoeverre de kandidaten voor de zendmachtiging bereid zijn tot samenwerking met buuromroepen.

Op 2 oktober wordt het voorstel behandeld in de gemeenteraad.
Daarna beslist het Commissariaat voor de Media welke omroep de komende vijf jaar mag uitzenden in de gemeente Gennep.