Het college van B&W van Boxmeer is akkoord met het voorlopig ontwerp om het Hoogkoorplein in Boxmeer opnieuw in te richten. Het plan voor de herinrichting dat nu aan de gemeenteraad wordt voorgelegd, is een onderdeel van de grote hoeveelheid maatregelen die de gemeente neemt tegen wateroverlast veroorzaakt door hevige regenbuien. Het Hoogkoorplein en omgeving, waaronder de parkeergarage onder de toenmalige Jan Linders aan de Koorstraat 10, had te maken met grote overlast door de hevige regenbuien van juni 2016.  

Deze huidige plannen worden gecombineerd met plannen van de Albert Heijn-vestiging in dezelfde omgeving. Deze onderneming wil zich vestigen aan de Koorstraat 10. Ook hiervoor zijn aanpassingen in de openbare ruimte rondom het Hoogkoorplein nodig. Zo wil Albert Heijn de entree, die nu nog aan de Koorstraat is, verplaatsen naar het Hoogkoorplein. De huidige inrit naar de parkeergarage moet dan worden verwijderd. Er komt een nieuwe inrit aan de Hoogstraat, tegenover het Joods monument.

Onder het Hoogkoorplein worden voor de opvang van regenwater een aantal zogeheten waterbergingskelders gebouwd ter grootte van ongeveer 2 olympische zwembaden. Hiervoor moet het hele plein tussen de Hoogstraat en Koorstraat op de schop. Om te voorkomen dat de kelders bij hoge grondwaterstanden als een dobber opdrijven, wordt het nieuwe plein wat hoger aangelegd. De herinrichting van het plein en de realisatie van de waterberging vragen om een investering van bijna 4,5 miljoen euro.

Op dinsdag 27 augustus organiseert de gemeente Boxmeer een inloopavond, waar het ontwerp te zien is en belangstellenden vragen kunnen stellen over zowel de maatregelen tegen wateroverlast als de plannen rondom de vestiging van de Albert Heijn. Deze inloopbijeenkomst is ’s avonds van 19.00 tot 20.30 in sportcentrum ’t Hoogkoor. Direct omwonenden hebben per brief een uitnodiging ontvangen.

 In de vergadering van 26 september beslist de gemeenteraad over het toekennen van het benodigde bedrag voor de herinrichting van het Hoogkoorplein, aldus Gemeente Boxmeer.