De herinrichting van de provincialeweg N271 bij Lomm gaat later van start omdat een aannemer bezwaar heeft aangetekend tegen de uitslag van
de gunningsprocedure.

Er is nu een juridische bezwaarprocedure gestart.
Een nieuwe planning kan pas worden opgesteld op het moment dat de bezwaarprocedure is afgerond.

Dat is mogelijk pas in oktober, aldus Omroep Venlo