De afvoer daalt komende dagen met meer dan 100 kuub per dag. Waterschap Limburg is vandaag begonnen met het open zetten van afsluiters en het weghalen van pompen, demontabele keringen en coupures. Het materiaal gaat weer terug naar de hoogwaterloodsen.

Het hoogwater heeft nergens problemen tot problemen heeft geleid.
De hoogwaterbeschermingsmaatregelen hebben het gewenste effect gehad, aldus het waterschap.