Gisteravond bezochten zo´n 60 belangstellenden de informatiebijeenkomst van Waterschap Limburg over de voorgenomen dijkversterkingen en – verhogingen, die het Waterschap wil realiseren in Nieuw Bergen.

In Den Asseldonk te Nieuw Bergen werden de voorlopige plannen bekendgemaakt. Volgens wethouder Splinter van de gemeente Bergen, die ook aanwezig was, moet Bergen een keuze maken voor een voorkeurtracé. De dijken zullen ook in Nieuw Bergen verhoogd moeten worden in het kader van het hoogwaterbeschermingsprogramma. Nu moeten er keuzes gemaakt worden waar precies die dijken in Nieuw Bergen komen te liggen.

Niet iedereen is blij met de voorgestelde plannen maar dat is volgens wethouder Splinter ook logisch. “Het is bijna onmogelijk om het voor iedereen goed te doen”, aldus Splinter. “Tegelijkertijd weet je dat je vanuit het oogpunt van waterveiligheid wel iets zult moeten doen.” Aanvankelijk was het idee van het Waterschap om voor 2020 al het een en ander gerealiseerd te hebben op het gebied van hoogwaterbescherming. Volgens wethouder Splinter neemt men nu meer tijd om ook vooral met de mensen te praten.
Zoals het er nu naar uitziet zou het genoemde plan in 2024 in Limburg zijn beslag moeten krijgen. Wethouder Splinter denkt dat er aan de plannen voor Nieuw Bergen zeker nog wel het een en ander te optimaliseren is.

Hij denkt daarbij met name aan de inpassing van de dijk bij de Lindenlaan in Nieuw Bergen. Een goed gesprek daarover met de bewoners zou ertoe kunnen leiden dat uiteindelijk het effect van een dijkverhoging zo klein mogelijk kan uitvallen voor de woonbeleving.