De dorpraad Wellerlooi maakt zich zorgen over de hoogwaterbescherming van Wellerlooi.

Waterschap Limburg gaat in de hele provincie op 14 locaties aan de slag om dijken te versterken en/of te verleggen om een betere bescherming te bieden tegen hoogwater.

In Wellerlooi gebeurt niets terwijl uit onderzoek blijkt dat een deel van Wellerlooi onder water komt te staan bij hoogwater.
Plaatselijk kan het waterpeil tussen de 1 en 2 meter hoog worden.

Dorpsraad Wellerlooi heeft aan de fractievoorzitters van de Bergense politieke partijen gevraagd om deze situatie onder de aandacht van de provinciale en landelijke niveaus te brengen, en verwacht dat ook Wellerlooi meegenomen wordt in de hoogwaterbeschermingsprojecten.

Waterschap Limburg gaat onderzoeken of Wellerlooi alsnog opgenomen kan worden in het hoogwaterbeschermingsprogramma.
Dat geldt ook voor delen van Beesel en Kessel.