De commissie voor bezwaarschriften heeft gisteravond een hoorzitting gehouden in het gemeentehuis te Nieuw Bergen, over een bezwaarschrift dat is ingediend door één burger van Nieuw Bergen, tegen het voorgenomen besluit van de gemeente, om 38 eikenbomen te kappen in het gebied tussen de Fazantstraat en Patrijsstraat te Nieuw Bergen.

Burgemeester en wethouders van Bergen hebben hiertoe besloten tijdens de collegevergadering van 1 november vorig jaar.
De bomen waarom het gaat zijn al zo’n 40 tot 50 jaar oud, en stonden er al toen daar woningen werden gebouwd.

Medewerkers van de gemeente Bergen gaven gisteravond tijdens de hoorzitting toe, dat het om ‘beeldbepalende bomen met een bijzondere waarde’ gaat, en dat de gemeente jarenlang geprobeerd heeft om deze bomen te behouden, maar dat ze nu echt te groot zijn geworden.

Volgens enkele bewoners gaat het om “overlastbomen”, die soms tot wel 6 meter of meer over hun eigen erf hangen. Zij ervaren overlast van bladafval, eikels en een vettige neerslag die uit de bomen valt. Sommigen vrezen voor het omvallen van bomen tijdens een hevige storm.

De gemeente Bergen heeft in deze kwestie een extern adviesbureau ingehuurd.
Dit bureau adviseert om 18 eiken in het genoemde gebied te laten staan, en er vervolgens struiken te planten die niet hoger dan drie meter zullen worden.

Een herplantingsplicht voor de te verwijderen eikenbomen, bleek niet te zijn opgenomen in het voorstel van de bomenkap.
Maar volgens medewerkers van de gemeente Bergen kan in een heroverweging de herplant alsnog worden meegenomen.

De commissie voor bezwaarschriften komt naar verwachting over ongeveer 6 weken ter zake deze kwestie met een advies naar burgemeester en wethouders van Bergen.
Dan zal duidelijk worden of het college van deze groene gemeente iets of niets doet met het goed onderbouwde voorstel.