Het aantal inwoners van de gemeente Bergen is afgelopen jaar licht gestegen. Op 1 januari 2018 woonden er 13.110 mensen in de gemeente, dat is 12 meer dan een jaar geleden.

Opvallend is dat alleen in de plaatsen Aijen, Bergen en Nieuw-Bergen sprake is van een toename. In alle overige kerkdorpen is het inwoneraantal juist gedaald.

Vanwege de scheve leeftijdsopbouw van de bevolking ziet het er overigens wel naar uit dat het aantal inwoners in de gemeente Bergen op langere termijn zal dalen. Door de vergrijzing is bijvoorbeeld het aantal 70-jarigen twee keer zo hoog als het aantal baby’s.