In Bergen geen grootschalige opvang arbeidsmigranten

De gemeente Bergen wil nog steeds geen grootschalige opvang van seizoenarbeiders toestaan. In 2009 is hier door de Bergense gemeenteraad al een besluit over genomen. Daar blijft het bij, zo blijkt uit aanvragen die bij Gemeente Bergen zijn ingediend voor een vergunning ter verbouwing van bestaande panden, bedoeld voor huisvesting van arbeidsmigranten.

Burgemeester en Wethouders van Bergen zien geen reden om af te wijken van bestaand beleid, aldus De Limburger. De gemeente houdt toezicht en blijft handhaven.