De gemeenten Bergen, Gennep, en Mook en Middelaar gaan een nieuwe impuls geven aan de regiovisie.

Deze visie werd in 2010 ontwikkeld door stedenbouwkundige en landschapsarchitect professor Riek Bakker.
Het is nu de bedoeling om gezamenlijk projecten te ontwikkelen op het gebied van recreatie en toerisme, onder het motto: ‘De Top van Limburg zet een verbindende stap naar de toekomst’.

Ruim 60 deelnemers hebben hier vorige week donderdag over gesproken tijdens de zogenoemde startbijeenkomst.

De drie wethouders van de gemeenten trekken de Regiovisie Bergen, Gennep en Mook en Middelaar.

Zij nodigen belanghebbenden uit om samen op te trekken in het vorm geven van de Top van Limburg.