Informatiebijeenkomst Gemeente Bergen: ‘Veilig in eigen huis’

In de gemeente Bergen worden binnenkort informatiebijeenkomsten gehouden over ‘Veilig in eigen huis’.

Aanstaande maandag 3 juli in ’t Luukske in Wellerlooi en op maandag 10 juli in De Buun in Well.

Tijdens de informatiebijeenkomst vertelt de brandweer wat je zelf kunt doen om brand te voorkomen, maar ook hoe je op tijd een brand signaleert.
Daarnaast krijg je tips over hoe je veilig de woning kunt ontvluchten bij brand.
Een rookhuisje is aanwezig om te laten zien hoe rook zich in een woning ontwikkelt.

De bijeenkomsten beginnen om 19.30 uur.
Meer informatie lees je op de website www.bergen.nl.

Lees nieuwsbericht

Twee mannen in Nieuw Bergen aanhouden

In Nieuw Bergen zijn gisteravond twee mannen aanhouden.

Het tweetal werd gecontroleerd vanwege valse kentekenplaten op de auto waarin  zij zaten.
Tijdens het onderzoek bleek dat ze drugs en een vuurwapen bij zich hadden.
Buurtbewoners attendeerden de politie op een auto die al langere tijd op de parkeerplaats van het Raadhuisplein in Nieuw Bergen geparkeerd stond.

De mannen van 18 en 19 jaar oud, zijn beiden afkomstig uit Rotterdam.
De politie onderzoekt de zaak.

Lees nieuwsbericht

Limburg helpt ondernemers in toeristische sector

De Provincie Limburg helpt ondernemers in de toeristische sector.

Enerzijds om hun ondernemerschap te versterken en anderzijds met het maken van goede bedrijfsplannen.
Voor beide is provinciaal geld beschikbaar.
In totaal 2 miljoen euro.

Toerisme is een belangrijke economische motor van Limburg.
Het is een sector waarin jaarlijks miljarden euro’s worden omgezet en bijna 40-duizend mensen hun brood verdienen.
De Provincie Limburg heeft aan het actieplan ‘Versterken ondernemerschap’ financiële middelen verbonden.
Een deel ervan is bestemd voor de uitvoering van twee subsidieregelingen die vanaf begin juli in werking treden.

De eerste subsidieregeling, ‘Stimuleren investeren in de toekomst door toeristische ondernemers’, zet in op het versterken van de kwaliteit van de toeristische ondernemingen in Limburg.
De andere regeling, genaamd ‘Versterken kwaliteit toeristisch aanbod’, zet in op het versterken van het toeristische aanbod in Limburg.

Vanaf begin juli kunnen ondernemers de subsidie aanvragen.
Dan worden de regelingen ook gepubliceerd in het Provinciaal Blad en op de website www.limburg.nl.

Lees nieuwsbericht

Hennepkwekerij in Overloon aangetroffen

Op de bovenverdieping van een garage bij een woning in Overloon is gisteravond een hennepkwekerij met ruim drieduizend planten aangetroffen.

Twee verdachte mannen zijn aangehouden.
De politie was getipt.
De stroom voor de kwekerij werd illegaal afgetapt.
De planten en de bijbehorende apparatuur zijn in beslag genomen en worden vernietigd.
Bij de twee verdachten gaat het om een 33-jarige man zonder vast woon- of verblijfplaats en een 24-jarige inwoner van Nijmegen.

De 24-jarige verdachte mocht na verhoor naar huis.
De 33-jarige verdachte werd overgedragen aan de Vreemdelingenpolitie omdat hij onrechtmatig in Nederland zou verblijven.

Tegen beide verdachten wordt proces-verbaal opgemaakt, dat doorgestuurd wordt naar het Openbaar Ministerie voor verdere behandeling.

Lees nieuwsbericht

Twee fondsen voor burgerinitiatieven Limburg

De Provincie Limburg richt samen met het Kansfonds en het Oranje Fonds twee fondsen op naam op, die burgerkracht en burgerinitiatieven in Limburg ondersteunen.

Het fonds ´Omzien naar elkaar´ van het Kansfonds wil de kansen voor de meest kwetsbare groepen in Limburg verbeteren.
Het fonds ´Zorgen voor Elkaar´ van het Oranje Fonds is een bestaande samenwerking met de Provincie Limburg die minimaal twee jaar wordt verlengd.

‘Zorgen voor Elkaar’ geeft mensen kansen voor wie die kansen geen vanzelfsprekendheid zijn zodat meer Limburgers elkaar ontmoeten en een nieuwe plek in de maatschappij vinden.

Organisaties kunnen een aanvraag indienen via één van de twee websites: www.kansfonds.nl of www.oranjefonds.nl.

Lees nieuwsbericht

Venray betaalde peuterspeelzalen te veel subsidie

De gemeente Venray betaalde peuterspeelzalen te veel subsidie.

Vorig jaar werd daarom de gemeentelijke bijdrage bijgesteld.
Nu blijkt dat ook die berekening onjuist is.

De gemeente Venray ontdekte vorig jaar dat Stichting Peuterspeelzalen Venray in 2014 en 2015 te veel subsidie kreeg.
In totaal werd de te veel betaalde subsidie op een slordige 260-duizend euro geraamd.
Het ging om ouderbijdragen die de gemeente van het subsidiebedrag had moeten inhouden.

Nu blijkt dat ook dit bedrag foutief is berekend.
Als gevolg van de onjuiste calculatie moet Stichting Peuterspeelzalen Venray daarom nog zo’n 440-duizend euro terugbetalen.
Daarvan is al 70-duizend euro voldaan.

Een woordvoerster van de gemeente Venray laat weten dat de stichting het resterende bedrag in maandelijkse termijnen aflost.
Stichting Peuterspeelzalen Venray beschikt over elf locaties in de hele gemeente Venray.

Volgens interim directeur Liesbeth Nap heeft de onverwachte tegenvaller geen gevolgen voor het personeel.

Lees nieuwsbericht

NS treft schikking met concurrent BBA over aanbesteding

De Nederlandse Spoorwegen hebben een schikking getroffen met concurrent Transdev BBA over de aanbesteding van het openbaar vervoer in Limburg.

Transdev BBA was een rechtszaak tegen de NS begonnen om een schadevergoeding te eisen.
Beide partijen hebben afgesproken om hierover geen verdere details naar buiten te brengen.

NS had de aanbesteding in Limburg in eerste instantie gewonnen door onder meer gebruik te maken van vertrouwelijke informatie van een oud-manager van Veolia.

Dat bedrijf ging later op in Transdev BBA.

Transdev had ook een zaak aanhangig gemaakt bij de Autoriteit Consument & Markt.
Na een onderzoek legde deze Autoriteit een boete van bijna 41 miljoen euro op aan NS.

NS heeft daartegen bezwaar aangetekend, aldus 1Limburg.

Lees nieuwsbericht

GroenLinks: ‘Behoud van woonwagencultuur Limburg’

GroenLinks in Provinciale Staten wil, dat het provinciebestuur zich waar mogelijk actief gaat inzetten voor behoud van de woonwagencultuur in Limburg.

Statenlid Andy Rossel denkt bijvoorbeeld aan het opnemen van voldoende standplaatsen in regionale woonplannen en in het Provinciaal Omgevingsplan Limburg.

Dat is een soort bestemmingsplan voor de hele provincie waarin de toekomst wordt beschreven op het gebied van natuur, recreatie, wonen en werken.

Lees nieuwsbericht