Het college van B&W van gemeente Venray heeft ingestemd met de regionale conceptvisies voor de ruimtelijke ontwikkeling van bedrijventerreinen, kantorenlocaties, winkelgebieden en vrijetijdseconomie . . . dat is de dag- en verblijfsrecreatie.

Met deze visies wordt door de Noord-Limburgse gemeenten Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Mook en Middelaar, Venlo, Venray en Peel en Maas, een regionale uitwerking gegeven van het Provinciaal Omgevingsplan uit 2014.

De acht gemeenteraden zijn nu aan zet om de visies vast te stellen.
Bij de visies hoort ook een uitvoeringsprogramma.
Hieraan wordt nog volop gewerkt.

Essentieel voor het succes van de uitvoering, is de regionale samenwerking tussen gemeenten, ondernemers en de verschillende brancheverenigingen.