Honderden veehouderijen in de gemeente Sint Anthonis komen mogelijk in gevaar, omdat zij niet op tijd kunnen voldoen aan de strengere regels, die Provinciale Staten van Noord-Brabant voorstellen.

Volgens wethouder Voncken van Sint Anthonis lukt het bij 900 stallen mogelijk niet, om voor 1 januari 2022 aan de nieuwe regels voor de zorgvuldige veehouderij te voldoen.

Gedeputeerde Staten van Brabant hebben kort geleden hun definitieve pakket gepresenteerd, dat voor een zorgvuldige veehouderijsector moet zorgen.
De maatregelen zijn bedoeld om de natuur en leefomgeving te verbeteren.

Het voorstel heeft in Brabant 552 officiële bezwaren opgeleverd, die in een zienswijze-nota zijn opgenomen.
In 2022 moeten alle boeren aan de stikstof- en ammoniaknormen voldoen, zo bericht De Gelderlander.