Aanstaande donderdag 11 mei is het precies 150 jaar geleden dat het Verdrag van Londen werd bekrachtigd.

Daarmee kwam er een einde aan de dubbele staatkundige status van Limburg.

Vanaf 11 mei 1867 is Limburg enkel en alleen nog een provincie van Nederland.
Dit heuglijke feit wordt op initiatief van Provinciale Staten, komende donderdag gevierd met een symposium én een bijzondere feestelijke zitting van Provinciale Staten, in het Gouvernement te Maastricht.

De viering staat in het teken van het historisch, hedendaags, en het toekomstig perspectief van Limburg.

Provinciale Staten hebben uitdrukkelijk verzocht om burgers te betrekken bij de viering op 11 mei.

Hieraan is uitvoering gegeven door 150 burgers uit Limburg uit te nodigen, voor zowel het symposium als de feestzitting