Aanstaande maandag start waterschap Aa en Maas in de gemeente Boxmeer met werkzaamheden om een beverdam te verlagen.

In de uiterwaarden van de Maas bij Beugen zorgt deze beverdam voor overlast.

Door de beverdam stijgt het waterpeil en dat heeft nadelige gevolgen voor de eigenaar van het aangrenzende perceel.

Hierdoor is de veehouder niet in staat zijn grond te bewerken of zijn vee te laten grazen.
Om verdere wateroverlast als gevolg van de beverdam te voorkomen, heeft het waterschap toestemming gekregen van Faunabeheereenheid Noord-Brabant om de beverdam te verlagen, en te voorzien van een constructie die ervoor zorgt dat de bever geen overlastgevende dam meer kan bouwen.