Na zes jaar wethouderschap heeft Lucien Peeters om persoonlijke redenen besloten zijn functie als wethouder Leven van de gemeente Venray per direct te beëindigen.

Hij zegt dat: “Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen in 2018, en zijn besluit om niet verder te gaan daarna, besloten te hebben om per direct te stoppen als wethouder Leven.
Daarbij heeft hij de afweging gemaakt wat het beste is voor Venray, voor het CDA en voor hemzelf.

Wethouder Peeters gaat de komende periode benutten voor een vervolgstap in zijn loopbaan.