Opnieuw spreekt Waterschap Limburg met de omgeving over de plannen om dijken in Limburg te versterken.

Eerder werden in januari en februari dit jaar soortgelijke bijeenkomsten gehouden.
Toen om nut en noodzaak van de dijkversterkingen toe te lichten en eerste oplossingsrichtingen met de omgeving te delen.

Tijdens de komende informatieavonden licht het waterschap toe welke oplossingsrichtingen verder zijn uitgewerkt, en worden voorgelegd aan de Stuurgroep Noordelijke Maasvallei.
De stuurgroep bestaat uit bestuurders van betrokken gemeenten, de Provincie Limburg, Rijkswaterstaat en Waterschap Limburg.

De bijeenkomsten beginnen telkens om 19.30 uur.
Er is gelegenheid om informatie te verkrijgen en in gesprek te gaan.
Bijvoorbeeld over de verschillende alternatieven, de techniek en het vervolgtraject.

De informatieavonden zijn:
• in Nieuw Bergen, maandag 25 september in recreatiecentrum Den Asseldonk
• in Beesel, dinsdag 26 september in Herberg de Bongerd
• in Well, maandag 20 november in MFC de Buun,
• in Arcen, donderdag 23 november in MFA de Schans
• en in Steyl, donderdag 30 november in de Jochumhof

Informatie over de dijktrajecten Venlo-Velden en Blerick-Groot Boller verloopt via Meer Maas Meer Venlo, waarvoor gemeente Venlo verantwoordelijk is.