Waterschap Limburg werkt aan het versterken van de dijken in Afferden. Deze dijkversterking is onderdeel van het programma Dijkversterkingen Maaswerken. Inwoners, bedrijven en infrastructuur zijn na uitvoering beter beschermd tegen overlast bij hoogwater van de Maas.

Op dinsdag 5 juni a.s. vindt er een informatiebijeenkomst plaats over de dijkversterking in Afferden. Dit is ’s avonds van 19.00 tot 21.00 uur in Kubbus Partycentrum aan de Dorpsstraat 42 in Afferden.

Tijdens een presentatie vertellen het Waterschap en aannemer Dijkencombi meer over het plan van aanpak voor de realisatie in 2018-2019. Aansluitend is er een informatiemarkt waar bezoekers met vragen over de wijze van uitvoering, de planning en het uitvoeringsontwerp terecht kunt bij de de aanwezige experts van het Waterschap en Dijkencombi.

Aanmelden is niet nodig; iedereen is welkom.