Op maandagavond 8 mei vindt er in gemeenschapshuis ’t Haeren te Grubbenvorst een openbare informatiebijeenkomst plaats over de ontwikkelingen in het project Maaslijn.

Deze ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat er onvoldoende financiële middelen beschikbaar zijn om station Grubbenvorst te realiseren.
Gedeputeerde Staten hebben daartoe een voorstel aan Provinciale Staten voorgelegd.

Tijdens de informatieavond geven de gedeputeerde Hubert Mackus van de Provincie Limburg en wethouder Paul Driessen van de gemeente Horst aan de Maas een toelichting op de ontstane situatie.

Zij vertellen ook wat dat betekent voor de plannen voor het station Grubbenvorst.

De informatiebijeenkomst begint maandagavond 8 mei om half negen.
Iedereen is van harte welkom.