Inwoners van de gemeente Bergen konden de afgelopen weken onder andere via een interactieve enquête en via een werkatelier meedenken over de inrichting van Energielandgoed Wells Meer. Bergen gaat de informatie gebruiken bij het ontwerpen van het voorkeursmodel. Het voorkeursmodel laat zien hoe het Energielandgoed op hoofdlijnen eruit komt te zien. Tijdens de zomervakantie analyseert, evalueert en verwerkt de gemeente alle input. Na de zomer wordt de analyse van de resultaten gepresenteerd.