Op zondag 16 juni a.s. wordt er een Interreligieuze Ontmoeting gehouden in de Groene Gracht bij het Jan Lindersplein in Gennep. Dit gebeurt in het kader van het Jaar van de Ontmoeting.

De gemeente Gennep telt zo’n 17-duizend inwoners waarvan er ongeveer duizend afkomstig zijn uit meer dan 40 verschillende landen. Om goed met elkaar te kunnen samenleven is het belangrijk dat mensen elkaar ontmoeten en met elkaar in gesprek gaan. Daarom gaan zondagmiddag 16 juni a.s. leiders van de Christelijke kerken en de Islamitische kerk elkaar ontmoeten, inspireren en bemoedigen in de Groene Gracht bij het Jan Lindersplein in Gennep. Zij spreken korte inleidingen over het naast elkaar en met elkaar leven in één gemeente. De gesprekken worden afgewisseld door muzikale intermezzo’s.

Gennep telt naast twee Rooms-Katholieke kerken een Protestantse kerk, een Molukse Evangelische kerk, en de vestiging van de Nederlandse Provincie van de Congregatie van de Heilige Geest. Tevens kent Gennep een Islamitische moskee. Sprekers op zondagmiddag 16 juni zijn imam El Ghazi, dominee Fechner, dominee Aipassa-Loppies, pastoor Kessels en pater Bruin van de Congregatie van de Heilige Geest. Zij zullen ook in deze volgorde spreken.

Burgemeester De Koning van de gemeente Gennep opent om 14.00 uur de religieuze ontmoeting in de Groene Gracht. Muzikale intermezzo’s worden verzorgd door zanggroep Cheers, de Trumpies en Tifa, en de ouderen zanggroep van de Molukse gemeenschap. De spirituele ontmoeting eindigt rond half vier en loopt over in een informele ontmoeting tot 17.00 uur. Iedereen is welkom.