Burgemeester Pelzer en wethouder Roefs van de gemeente Bergen hebben gisteren een overeenkomst met het Jeugdcultuurfonds Limburg ondertekend.

Met behulp van het Jeugdcultuurfonds wordt ingezet op de mogelijkheid dat kinderen van ouders met een laag inkomen kansen krijgen om zich positief te ontwikkelen.

Dit is een belangrijk onderdeel van het beleidsplan armoedebestrijding in de gemeente Bergen dat onlangs is vastgesteld.

De gemeente Bergen was al aangesloten bij het Jeugdsportfonds waar kinderen vergelijkbare ondersteuning kunnen vragen bij sportactiviteiten.
Via het Jeugdcultuurfonds wordt het voor deze kinderen nu ook mogelijk om te kunnen zingen, dansen, toneel te spelen of een muziekinstrument te bespelen.

Ouders kunnen zelf géén aanvraag doen bij het Jeugdcultuurfonds.
Professionals uit bijvoorbeeld het onderwijs of maatschappelijk werk, de huisarts of jeugdhulpverlener die het gezin goed kennen, kunnen wél een aanvraag doen bij het Jeugdcultuurfonds.

Kinderen tussen de 4 en 18 jaar in een gezin met een laag inkomen komen er voor in aanmerking.
Zij ontvangen een bijdrage van maximaal 450 euro per kind en per cursusjaar.

Het fonds betaalt de volledige contributie voor een kind rechtstreeks aan de vereniging of dans- of muziekschool.
Ook is er een vergoeding mogelijk voor de benodigde materialen, zoals kleding of muziekinstrumenten.