De burgemeester van Bergen (L) maakt bekend dat maandag 5 februari 2018 de kandidaatstelling voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 plaatsvindt.

De lijsten van kandidaten moeten deze dag tussen 09.00 en 17.00 uur worden ingeleverd in het gemeentehuis. De hiervoor verplichte formulieren zijn vanaf vandaag beschikbaar. Je kunt ze ophalen tijdens de openingstijden van het Klant Contact Centrum.

De officiële bekendmaking over de kandidaatstelling is te lezen op www.bergen.nl.