Kwaliteit, Gemeenschapszin en Burgerparticipatie (KGB), dat is waar KERN Bergen voor staat en gaat. Kwaliteit staat voor goede dienstverlening naar de burgers tegen een redelijk tarief, een ambitie voor de toekomst waarbij rust en ruimte, wooncomfort en duurzaamheid centraal staan, in relatie tot een gezonde balans tussen recreatie, toerisme en agrarische activiteiten.

Gemeenschapszin, waarbij van gemeentewege de leefbaarheid in de kernen, het verenigingsleven en de mantelzorg gestimuleerd worden. Burgerparticipatie, waarbij instellingen, verenigingen en burgers betrokken worden bij de keuzes van het gemeentebestuur en waarbij niet de gemeente kiest voor wat goed is voor de burger, maar waar de burger en zijn instellingen in belangrijke mate bijdragen aan essentiële keuzes. Dat is de kern van het persbericht waarmee KERN vandaag (28 december) de publiciteit zoekt.

KERN is dienstbaar aan het belang van de inwoners van de gemeente Bergen en kiest voor een breed draagvlak op zowel de korte als lange termijn. KERN is voorstander van een informateur die in de tijd tot aan de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart aanstaande een interim-college met een beperkte opdracht in Bergen weet samen te stellen. Ook moet er een oplossing komen voor de forse budgetoverschrijding op het gebied van het Sociaal Domein. Er worden in dit stadium door KERN geen voorwaarden gesteld die een oplossing op korte termijn zouden kunnen blokkeren.

KERN Bergen wil dat er een einde komt aan de onderlinge polarisatie. De nieuwe coalitie die na de gemeenteraadsverkiezingen gevormd gaat worden zou zich volgens deze partij vooral moeten richten op de drie hierboven genoemde doelen: Kwaliteit, Gemeenschapszin en Burgerparticipatie. Samen met fractievoorzitter Frans Camps (zie foto) wil KERN deze uitdaging realiseren.