Honderden bezwaren die zijn ingediend bij uitvoeringsorganisatie BsGW tegen de WOZ-beschikking, zijn mogelijk onzorgvuldig afgehandeld.

In 2011 werd de BsGW opgericht.
De afkorting staat voor Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen.
Deze zelfstandige uitvoeringsorganisatie heft en int namens de aangesloten gemeenten en waterschappen de belastingen in Limburg.

Bij een van die belastingen gaat het om de onroerendezaakbelasting, die jaarlijks wordt vastgesteld aan de hand van de WOZ.
Dat is de Waarde Onroerende Zaak.
Die waarde wordt eveneens door BsGW vastgesteld.
Belastingplichtigen kunnen bezwaar maken tegen de WOZ-beschikking.
Nu lijkt het er op dat de bezwaren mogelijk onzorgvuldig worden afgehandeld door BsGW.

Fractievoorzitter Krijnen van KERN Bergen heeft hierover schriftelijk vragen gesteld aan Burgemeester en Wethouders van Bergen, en een afschrift van die vragen naar het Algemeen Bestuur van BsGW gestuurd.

Krijnen wil onder meer weten of het college zijn inschatting deelt, dat er veel regels van behoorlijk bestuur en behoorlijk procesrecht door BsGW zijn geschonden, met als gevolg gedupeerde burgers.

Op de website kernbergen.com is meer informatie over deze kwestie te lezen onder het kopje Nieuws en Interviews.