In Gennep is vanmorgen een koe in de rivier
de Niers terechtgekomen. Het dier kon op eigen kracht niet uit het water komen en dus moest de brandweer uitrukken om de koe weer aan wal te krijgen. Dat lukte met vereende krachten en vooral verbaal geweld.