Komende zaterdag houdt de brandweer een wedstrijd in Bergen. Doel ervan is om te laten zien dat je als brandweerkorps de vaardigheden beheerst die voor het werk nodig zijn. Brandweerkorpsen uit Limburg en Gelderland strijden om de eerste plaats.

De wedstrijd wordt gehouden op een nog onbekend adres. Publiek is van harte welkom om de brandweerkorpsen aan te moedigen.

Geïnteresseerden kunnnen zich aanstaande zaterdag melden bij de kazerne van de brandweer aan de Flammert 1026, Nieuw Bergen. Van hier uit worden zij verwezen naar de locatie. De wedstrijd is van ’s morgens 8 tot ’s middags 17 uur.