Aan het einde van de eucharistieviering die Aswoensdag 14 februari plaatsvond in de Petruskerk te Bergen, kondigde pastoor Janssen aan dat de dienst “op een andere wijze dan gebruikelijk zou worden afgesloten”. Hij was daartoe gevraagd door burgemeester Pelzer. Zij greep bewust deze gelegenheid aan om een lintje uit te reiken aan John Cornelissen uit Nieuw Bergen. Aswoensdag is de eerste dag na carnaval en markeert het begin van de veertigdagentijd: een vastentijd voor christenen die duurt tot Pasen. 

John Cornelissen is bij een groot publiek vooral bekend als eigenaar van De Boerderijwinkel in Nieuw Bergen, die hij samen met zijn vrouw Ans voert. Daarnaast is hij zeer actief binnen carnavalsvereniging De Erdmennekes in Bergen. Sinds 2001 onder meer als vorst, bestuurslid en vanaf 2010 tot heden als voorzitter.

John is ook actief in de politiek. Als voorzitter van het CDA afdeling Bergen vervult hij een belangrijke rol in het leiden van deze afdeling. Maar ook als vertegenwoordiger staat hij zijn mannetje tijdens overleggen in de regio, de provincie en in euregionaal verband. Cornelissen staat bovendien als vierde op de kandidatenlijst van het CDA Bergen voor de komende gemeenteraadsverkiezingen in maart.

John Cornelissen is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

(foto’s : John en zijn echtgenote Ans; De Petruskerk)